"Évocations is geschreven voor pianisten die verliefd zijn op hun instrument, en zijn expressieve en kleurrijke mogelijkheden", zo omschreef de in Nederland werkzame componist Avi Schönfeld zijn driedelige compositie die in een prachtig gedrukte vorm bij Partitura in Utrecht verscheen. Het werk is geschreven in een expressionistisch, modern idioom, waarin de piano op een traditionele manier wordt behandeld. Inderdaad valt bij een eerste doorspelen van de weliswaar vrij lastige, maar toch overzichtelijke partituur op, dat het Schönfeld voor alles om fraaie klankeffecten gaat. Zeer effectief maakt Schönfeld gebruik van de mogelijkheden om te schakeren en contrasten aan te brengen, zowel in toonhoogte als in sterkte en in de wijze van aanslag. Wat dat betreft is het werk inderdaad een "huldeblijk aan de piano", zoals de componist het werk karakteriseerde. Het eerste stuk is wat dat betreft het meest vanuit de klank gedacht. Heet heeft een flexibel verlopend ritme, waarin veel afwisseling zit. Het is een stuk van licht en schaduwen. Alles komt aan op de timing van de vertolker en zijn vermogen om de tonen te kleuren. Met name het middendeel is lastig, omdat hier sempre pianisissimo passagespel gevraagd wordt.
Het tweede deel is minder vrij van textuur en is een soort plechtige mars. In het middengedeelte komt er een triolenbeweging bij. Het derde deel wordt door de componisten een enigma genoemd. Ook hier weer rijke klankeffecten met arabesken en akkoordformaties. Een verdere beoordeling van het stuk wil ik hier achterwege laten, omdat ik er nooit een uitvoering van gehoord heb en ik ook (nog) niet in de gelegenheid was het serieus te gaan studeren. De eerste kennismaking was echter dusdanig dat ik iedere pianist met belangstelling voor hedendaagse muziek kan adviseren dit werk nader te gaan bestuderen. Het stuk lijkt me ook bijzonder bruikbaar voor het vakonderwijs, omdat het kan helpen het gevoel voor klank te ontwikkelen.
C.L.

Bron: Piano Bulletin